Інформація про управління

Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі

Мандат Міністерства юстиції

Конституційний і законодавчий мандат
Міністерство юстиції України здійснює свою роботу відповідно до Положення про Міністерство юстиції України (далі — Мін’юст), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228. Мін’юст, зокрема, забезпечує формування та реалізацію державної правової політики, державної політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, формування та реалізації державної політики у сфері безоплатної правової допомоги, організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), пенітенціарної системи та служби пробації, державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб — підприємців, реєстрації статуту територіальної громади м. Києва, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності і т. ін.

Політичний мандат
Мін’юст здійснює свою роботу з урахуванням положень Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Постановою Верховної Ради України від 14 квітня 2016 року № 1099‑VIII, Національної стратегії у сфері прав людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501 / 2015, Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015‑2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 травня 2015 року № 276 / 2015, Стратегії реформування державного управління України на 2016‑2020 роки, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 474‑р, Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016‑2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68, та з урахуванням щорічних планів дій щодо виконання зазначе- них стратегічних документів.

Бачення, місія та цінності Мін’юсту

Бачення Мін’юсту
Ефективна, дієва та скоординована система юстиції, яка є вільною від корупції, підзвітною усім громадянам та повністю відповідає стандартам ЄС і передовій практиці, забезпечує верховенство права і поліпшує бізнес-клімат в Україні. Місія Мін’юсту Наша місія полягає в розробці і здійсненні політики, яка гарантує демократичний розви- ток України з дотриманням верховенства права, забезпеченням дотримання прав людини та основних свобод, рівного доступу до правосуддя та ефективної боротьби з корупцією. Мін’юст розробляє і реалізує політику в цілях забезпечення прозорого, швидкого та ефек- тивного надання послуг кожній особі, забезпечуючи легкість ведення бізнесу та підвищу- ючи ступінь суспільної довіри і впевненості.

Цінності

  • Верховенство права;
  • Забезпечення дотримання прав і свобод людини і громадянина;
  • Законність;
  • Відкритість та прозорість;
  • Відповідальність і підзвітність;
  • Професійність та постійне удосконалення.