Передплата періодичних видань Міністерства юстиції України

Передплата  офіційних видань

Міністерства юстиції України

на  2019 рік

 

З метою оперативного і повного забезпечення  правовою інформацією щодо чинного законодавства України Головне територіальне управління юстиції у  Житомирській області рекомендує  передплатити наведені нижче офіційні видання Міністерства юстиції України, а  саме:

 «Офіційний вісник України» є єдиним повним офіційним виданням, в якому систематизовані акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного Суду України, Генеральної прокуратури України, а також Національного банку України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, що зареєстровані в Міністерстві юстиції України;

«Бюлетень Міністерства юстиції України» є фаховим науково-практичним виданням, що висвітлює діяльність органів юстиції та публікує основні наукові результати дисертаційних досліджень у галузі права. Наказом Міністерства освіти і науки України від 13 липня 2015 року № 747 «Про затвердження рішень атестаційної колегії  Міністерства  щодо діяльності спеціалізованих вчених рад  від 30 червня 2015 року»  журнал включено до Переліку фахових видань України у галузі юридичних наук.

Вартість передплати у відділеннях
УДППЗ «Укрпошта»

Назва видання Форма випуску та періодичність виходу Термін передплати
2019 рік
1 місяць 3 місяці 6 місяців 12 місяців
Бюлетень “Офіційний вісник України”
Передплатний індекс: 40433
Журнальна форма,2 рази на тиждень, 767,85 грн.

.(з доставкою)

2303,55 грн.
(з доставкою)
4607,10 грн.
(з доставкою)
9214,20 грн.
(з доставкою)

 

 

 

Бюлетень “Офіційний вісник України”
Передплатний індекс: 48345
Електронний варіант на CD диску,

1 раз на місяць

308,00 грн.
(з доставкою)
924,00 грн.
(з доставкою)
1848,00 грн.
(з доставкою)
 

3696,00 грн.
(з доставкою)

 

 

 

 

“Бюлетень Міністерства юстиції України”
Передплатний індекс: 22670
Журнальна форма,
1 раз на місяць
 

233,60 грн.
(з доставкою)

 

700,80 грн.
(з доставкою)

 

 

1401,60 грн.
(з доставкою)

 

2803,20 грн.
(з доставкою)

“Бюлетень Міністерства юстиції України”
Передплатний індекс: 86654
Електронний варіант на CD диску,

1 раз на місяць

 

258,00 грн.
(з доставкою)

 

774,00 грн.
(з доставкою)

 

1548,00 грн.
(з доставкою)

 

3096,00 грн.
(з доставкою)

 

 

 

Більш детальну інформацію про видання та послуги можна отримати за Електронною адресою:  peredplata@dpcoi.com.ua або за тел.: (044) 517-68-48, (044) 517-70-20.