Головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції

Голуб Яніна Михайлівна

головний спеціаліст з питань запобігання і виявлення корупції Головного територіального управління юстиції у Житомирській області

(0412) 42 05 50

ya.holub@zt.minjust.gov.ua

Завдання та діяльність

        Основною метою діяльності головного спеціаліста з питань запобігання і виявлення корупції є здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції в Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділах.

         Головний спеціаліст:

         – розробляє та проводить заходи щодо запобігання та виявлення корупційних правопорушень в Головному територіальному управлінні юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділах, а також здійснює контроль за їх проведенням;

        – надає іншим структурним підрозділам Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділів, а також окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

        – вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділах, вносить керівництву пропозиції щодо усунення таких ризиків;

         – надає допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

         – забезпечує процедуру перевірки факту подання суб’єктами декларування номенклатури Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділів декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону, а також процедуру повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

         – у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділів, інформує в установленому порядку про такі факти керівництво Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, Управління  з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

          – веде облік працівників Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділів, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних правопорушень;

          – взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

           – розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників Головного територіального управління юстиції у Житомирській області та його територіальних підрозділів до вчинення корупційних правопорушень;

            – веде Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

             – бере участь, в межах компетенції, у проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються  Головним територіальним управлінням юстиції у Житомирській області та його територіальними підрозділами, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;

          – бере участь, в межах компетенції, у проведенні внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Житомирській області, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.